คุณมักจะเห็นพี่เลี้ยงจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษบนโต๊ะเกมของ Genting Casino หรือไม่ อันที่จริง จุดประสงค์ของการดำเนินการน...

共1页/1条